Cenník

Cenník od 1.1.2023

Nie sme platcami DPH
PAUŠÁL – cena je nastavená vždy individuálne

V Cene paušál je zahrnuté      

 • spracovanie dokladov a zaúčtovanie
 • spracovanie štatistiky
 • daň z motorových vozidiel
 • príkazy
 • posúdenie účt. prípadov z daňového hľadiska
 • DPH spracovanie
 • DP FO resp. DP PO
 • mzdy
 • vystavovanie faktúr
 • spracovanie dlhod. majetku

V Cene paušálu nie je:

 • Dodatočné DPH , dodatočné práce – daňová kontrola, kontrola SP
Minimálne nastavenie paušálnych platieb: - ak je aspoň 1 zamestnanec – minimálne 70 € / kvartál - DPH platca – minimálne 120 €/ kvartál

Pokiaľ nie je dohoda na paušálnej platbe (napr. jednorazové celoročné spracovanie účtovníctva):

Cena za položku – podvojné účtovníctvo


Počet položiek

Neplatiteľ DPH

Platiteľ DPH

   0 – 100

1,-   Eur

1,20 Eur

101 – 200

0,95 Eur

1,15 Eur

201 – 300

0,90 Eur

1,10 Eur

301 – 400

0,85 Eur

1,05 Eur

400 – …

0,80 Eur

1,-   Eur

 

Cena za položku – jednoduché účtovníctvo


Počet položiek

Neplatiteľ DPH

Platiteľ DPH

   0 – 100

0,90   Eur

1,10 Eur

101 – 200

0,85 Eur

1,05 Eur

201 – 300

0,80 Eur

1,00 Eur

301 – 400

0,75 Eur

0,95 Eur

400 – …

0,70 Eur

0,90 Eur

  * Pod účtovným zápisom sa rozumie jeden zápis v peňažnom alebo v účtovnom denníku

Ostatné služby

Spracovanie miezd za zamestnanca, dohodára

14€/mzdu/mesiac

·         spracovanie miezd podľa predloženej dochádzky

·         mesačné výkazy do SP a ZP

·         výplatné pásky zamestnancov, prehľad čerpania §§, odpracované hodiny

·         vyúčtovanie miezd, skladba mzdy, náklady firmy na zamestnanca

·         tvorba sociálneho fondu

·         podklady na úhradu miezd, daní a odvodov do SP a ZP

·         mesačný prehľad dane zo závislej činnosti na DU, ročné hlásenie za zamestnancov na DU

·         ročné zúčtovanie dane

·         vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmov, potvrdenie o zaplatení dane (na účely darovania 2% alebo 3% dane)

·         zápočtové listy

·         ELDP

·         Prvotné zadanie do SP, ZP

·         Vypracovanie  – Prac. zmluva a súvisiaca dokumentácia

 

 

Spracovanie výkazu platcu DPH – daňové priznanie, kontrolný výkaz

–          neúčtujeme pri paušále

20 €

Štatistika – mesačná

–          neúčtujeme pri paušále

8 €

Štatistika – štvrťročná

–          neúčtujeme pri paušále

12 €

Daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za jedno vozidlo

–          neúčtujeme pri paušále

10 €

Daňové priznanie FO A  – závisí od náročnosti, počtu dokladov, zahr. príjmy

Od 20 €

Daňové priznanie FO B 

Od  65 €

Daňové priznanie PO – podľa náročnosti

Od 100 €

Ekonomické poradenstvo  – neúčtujeme pri paušále

30 €/ hod.

Dodatočné DPH priznanie – ak klient nedodal správne doklady, a dodatočná DPH je nutná

20 €

Administratívne práce

15€ /hod.

Zastupovanie počas kontroly pred úradmi

30€ / hod.

Daň z nehnuteľnosti

externá spolupráca

 

Návrat hore